Озеленяване
Дъх на Градина
Проучване - Концепции - Проектиране - Узаконяване - Изпълнение - Поддръжка - Консултации

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ландшафтна архитектура

Поддръжка

Създаване

Галерия

Фирма за Озеленяване

Търсете ни на тел:
0885 955 513

Когато видиш палмово дърво, то също те е видяло.
Африканска поговорка

==============
ЦЕНИ И ОФЕРТИ
==============

.

Изпълнение


озеленяване на открити площи

След изготвен и обсъден с Вас проект, се включват изпълнителите, които осъществяват на практика идеите.

В изпълнението на задачите ни, умело управляваме и контролираме потоците от материали, хора, енергии и др. Оптимизираме процесите, както и доставките на необходимите стоки или материали на точното място и време, при зададено количество и качество, с минимални усилия и разходи.
Но все пак сме озеленители, а не експерти от НАСА, ние създаваме Градини, а не космодруми.


Наши обекти
Някои от местата, където творихме заедно с природата

Тревен килим
Изработване на елитен тревен килим, Затревяване, Полагане на тревен чим, Поддръжка

Скални кътове, алпинеум
Алпинеумът или скалният кът са
обособени и привлекателни места в градината.

Водни каскади, декор. Басейни
Водата винаги внася специфична жизненост в пейзажа...

Жив плет
Декоративна ограда, бордюри, живи стени, пейзажен стил, геометрични форми, композиция

Ниско строителство
-или така нареченaта твърда част от Градината - структура и елементи

Покривни градини
- Покривно озеленяване – все още малко популярно у нас може да стане част и от нашето ежедневие.

Градинско обзавеждане
-предстои

при Надин и Нединтериорно озеленяване

Предлагаме специфични и оригинални идеи за вътрешни, закрити пространства.
С помощта на интересни материали, подходяща растителност и творческо мислене, изграждаме уникални и практични решения за интериор. Създаваме среда, удобна за Вас и Вашето ежедневие, а също и внимателно аранжирана според Вашите нужди, нашите знания и опит.
Наши обекти
Някои от местата, където творихме заедно с природата

Балкони, тераси
Нека озеленяваме всеки свободен квадрат от балкона

Административни сгради
Фоайе в офис сграда


Заведения
Един пример
 
Аквариуми, терариуми, волиери
Оригинални интериорни решения за създаване на биотопи
. Изграждане и грижи за флората и фауната.
Зимни градини
-предстоиДъх на Градина