Дъх на Градина
Проучване - Концепции - Проектиране - Узаконяване - Изпълнение - Поддръжка - Консултации
Зелени покриви


Покривно озеленяване – все още малко популярно у нас може да стане част и от нашето ежедневие.

Много е важно да направим следното уточнение: покривни градини (интензивно покривно озеленяване) наричаме озеленените плоски покриви с богата композиция, които се посещават от хората, интензивно се поддържат и най-често налагат конструктивна адаптация на сградата още преди да е построена или в последствие.

Всички останали варианти са в по-малка или по-голяма степен изява на т.н. екстензивно покривно озеленяване, което е плоскостно и леко, включва определен набор от растения и специални ограничения в използваните субстрати. Предимствата му са, че е по-евтино, по-малко натоварващо за сградата и следователно с по-големи възможности за масово приложение; изисква малко поддържане. В повечето случаи екстензивно озеленените покриви не са посещаеми, освен за целите на поддържането; могат да бъдат изпълнени и при наклон на покрива.

Произходът на покривните градини ни връща хилядолетия назад във Вавилонската империя, където се предполага за съществуването на най-ранните такива - Висящите градини на Семирамида, едно от седемте чудеса на света.

По-напред в историческия преглед покривните градини се свързват с култа към Адонис – финикийски бог, символ на разцъфтяването и повяхването на природата. Той умирал ежегодно и бил погребван на покривите на домовете, затова покривите и балконите е трябвало да бъдат украсени с растения. По терасите били наредени глинени съдове с бързо растящи и бързо увяхващи цветя. Празникът на Адонис бил почитан в императорски Рим и в Гърция.Още тогава хората са си давали сметка, че трябва да използват всяко свободно пространство, дори и да не е на земята – римляните са използвали своите тераси и покриви, за да отглеждат растения. Покривите на по-богатите вили били превръщани в градини с “висящи” езера. Такива е имало дори по императорските кораби.

През Ренесанса покривите на много вили и дворци в Италия и Германия са представлявали градини с богати колекции от чуждоземни растения.

След появата на стоманобетона покривното озеленяване придобива голяма масовост в Западна Европа, по-късно и в САЩ, Япония, Австралия, Канада. То се изгражда върху жилищни сгради, хотели, промишлени сгради, офиси, болници, музеи, подземни и надземни паркинги.
Често, особено когато са на земно ниво, покривните градини не могат да се различат от обикновените паркове и градини – толкова богата и разнообразна е тяхната композиция, неотстъпваща по използваните елементи и растителност на останалите градини.

Ето някои от преимуществата на покривното озеленяване:
Озеленените покриви освежават градските територии. Те умело служат за прикриване на непривлекателни структури като подземни паркинги, гаражи и др., придружаващи комплексите от офиси, магазини, конгресни центрове, театри.

Съществуващо покривно озеленяване повишава стойността на строителния обект (и на предлаганите услуги, ако е хотел или сграда с офиси под наем), с което инвеститорът възвръща вложените средства. Покривна градина към бизнес сграда или хотел впечатлява не само клиентите, но и служителите, предоставя приятна среда за отмора и контакти.

Ще кажете защо точно градина на покрива или озеленена тераса – не може ли да се построи такава на земно ниво? За съжаление в централните части на големите градове не остава дори педя свободна земя или тя е доста скъпа, за да се закупи и превърне в зелен оазис. Този факт е отдавна анализиран в по-големите градове в Европа, САЩ и др. и налага тенденцията за реализиране на покривно озеленяване като заместител на традиционните зелени площи.
Оказва се даже, че това е по-изгодната финансова алтернатива, въпреки оскъпяването при строитеството върху покрив.
Разбира се, тук оказва влияние и законодателството в чужбина, което стимулира такива начинания.

Озелененият покрив означава още: по-дълъг живот на хидроизолацията, по-добра топлоизолация и шумоизолация, т.е. по-голяма енергийна ефективност и качество на строителството - средства, които се възвръщат в последствие!

Освен икономическите си предимства зелените покриви се оказват и много полезни за възстановяване на нарушеното екологично равновесие в градовете. Известна е благоприятната роля на растенията за тази цел: понижаване на максималните дневни температури с няколко градуса през лятото, увеличаване на влажността на въздуха, обогатяването му с кислород, намаляване на запрашеността и концентрацията на вредни газове.
За ирония в града, особено в централните части, където замърсяването е най-голямо, са ограничени възможностите за изграждане на зелени площи, което поражда проблем. В този смисъл е незаменима ролята на покривните пространства в опита за рационално използване на всички свободни територии за настаняване на растения и повишаване качеството на градската среда.

Покривите-градини стават използваем, а не пустеещ елемент от градската среда. Те могат да се превърнат в: място за контакти на хората в жилищните кооперации, където те сами да се грижат за растенията от покривната градина (било то и зеленчукова); детска площадка или зелен сквер (например на покрива на подземен гараж), свежи зелени или пъстри наклонени покриви, които ни радват, когато погледнем през прозореца на съседната сграда, в която работим или живеем. Зелените покриви помагат за поддържане на връзката с природата, там където тя не може да се осъществи по друг начин!

В хаоса на модерния град всяко добре проектирано зелено пространство, осигурява отмора от шума и суматохата около нас. Покривните градини и най – вече тези, разположени над земното ниво, са като острови на спокойствие в напрегнатата градска обстановка. Тишината на тези градини е една от забележителните им характеристики. Най-често реакцията на човек, посещаващ за първи път покривна градина, е учудването колко е тихо.

Технологични особености при изграждането

Покривните градини могат да бъдат с различна конструкция в зависимост от използваните растения, натоварването, предназначението им. Класическият пакет от пластове, които изграждат “зелената надстройка” на покрива включва растения, вегетативен субстрат, филтър, дренажен пласт, разделителни и защитни слоеве, бариера срещу проникване на корените.

Всеки от тях изпълнява определена функция, но в някои случаи (при екстензивното озеленяване) е възможно да се използват по-малко пластове, като те поемат и функциите на останалите. Това се постига благодарение на възможностите за комбиниране на материалите, изграждащи отделните пластове.

Изграждането на зелен покрив изисква качество и прецизност на изпълнението. Добрите резултати се постигат с употребата на специални материали и спазването на конструктивни правила, характерни за този тип строителство. Покривните градини може да струват по-скъпо, но те се отплащат многогократно в последствие.

Огледайте се, покривните градини могат да бъдат навсякъде около нас!

ланд. арх. Галина Янчева
докторант ЛТУ – Озеленяване на населените места и ландшафта
дисертация – "Композиционни принципи и технология при изграждане на покривните градини"

Bookmark and Share

Дъх на Градина