Дъх на Градина
Проучване - Концепции - Проектиране - Узаконяване - Изпълнение - Поддръжка - Консултации

Фоайе в офис сграда


 

Ситуация:
Резултат:

 

 

   

Дъх на Градина