Дъх на Градина
Проучване - Концепции - Проектиране - Узаконяване - Изпълнение - Поддръжка - Консултации
Преобразяване на частен двор, стъпка по стъпка.


1. Ситуация    
2. Всичко във въздуха    

3. Местене растения    
4. Подпорни стени, настилки    
5. Монтаж поливна система    
6. И все пак сме в Градина и Магнолията е в цялата си прелест    
7. Доставка и разстилане на хумусна почва    
8. Приключване с настилки, алея и облицовки    
9. Заравняване за засаждане    
10. Садене растителност    

11. Скален кът  

12. Разни допълнителни

 

13. Финно заравняване    
14. Сеене тревна смеска    
15. Първа поливка с маркуч    
 
16. Първа поливка с поливна система - разпръсквачи и капково    
     
17. ГОТОВО    

Озеленяване, градина, озеленяване, озеленяване, градина

Дъх на Градина

Озеленяване, градина, озеленяване, озеленяване, градина