Дъх на Градина
Проучване - Концепции - Проектиране - Узаконяване - Изпълнение - Поддръжка - Консултации
Озеленяване стъпка по стъпка.
1. Ситуация:  

2. Монтаж - тръби поливна система

 
3. Доставка и разстилане на хумусна почва  
4. Засаждане на растения  
5. Поставяне на тревен чим  
6. Оформяне на входно пространство  

 

7. Готово

 

 

Поддръжка:

Торене

 

 

Валиране

Косене  

Дъх на Градина